2020

e-Endopäivät 2020 - 73rd Annual Meeting of the Finnish Endocrine Society

29-30.10.2020 

- - - -

Endopäivien ilmoittautuminen (tietosuojaseloste)

Presymposiumin ilmoittautuminen (vain lääkäreille)

Presymposium ohjelma

Endopäivät tullaan tänä vuonna järjestämään etäkokouksena pandemiatilanteen vuoksi. Aikataulut ja kokouksen kulku noudattavat perinteistä kaavaa. Etäkokoustekniikan avulla luentojen jälkeen on mahdollisuus kysymyksille. Erikoistumispisteitä koulutusohjelmiin on haettu. Osallistuminen on tänä vuonna maksuton kaikille. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.10.2020. Osallistujille lähetetään ti 27.10 sähköpostitse linkki, josta pääsee tapahtumasivustolle.e-Endopäivien tallenteet ovat osallistujien katsottavissa 3kk ajan henkilökohtaisen linkin kautta.

Osa potilastapauksista valitaan esitettäväksi omassa etäsessiossaan joko etukäteen tallennettuna 6-7 minuutin mittaisena esityksenä tai reaaliaikaisesti esitettynä. Esityskielenä on suomi. Tieteellisistä abstrakteista (perustutkimus ja kliininen tutkimus) osa valitaan esitettäväksi suullisesti englanninkielisissä tieteellisissä etäsessioissa. Loput potilastapaus- ja tieteelliset abstraktit esitetään postereina erillisessä e-posterihuoneessa. Abstraktit ladataan ilmoittautumisjärjestelmään joko ilmoittautumisen yhteydessä tai jälkikäteen, kuitenkin 30.9.2020 mennessä.

Abstract submission dead line for e-Endodays is on the 30.9.2020. Please prepare your abstract according to the instructions, fill in the online registration form, and upload your abstract to the registration system. Some of the research abstracts will be selected for short oral presentations that will be included in the virtual scientific sessions. The rest of the abstract will be presented as posters in a virtual poster room.

Erikoislääkärikoulutukseen haettavat tuntimäärät 

Endokrinologia 13
Gastroenterologinen kirurgia 5
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 13
Kliininen kemia 13
Lastentaudit 13
Naistentaudit ja synnytykset 13
Neurokirurgia 13
Patologia 13
Sisätaudit / eriytyvä koulutus 10
Sisätaudit / runkokoulutus 10
Syöpätaudit 13
Yleiskirurgia 13
Yleislääketiede 13