Jäseneksi


Vapaamuotoinen anomus, jolla voi hakea Suomen Endokrinologiyhdistyksen jäsenyyttä

Voit anoa jäsenyyttä myös vapaamuotoisella anomuksella. Kirjallinen anomus osoitetaan Suomen Endokrinologiyhdistyksen hallitukselle. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan koulutus, työhistoria, endokrinologiaa sivuava työkokemus sekä halu liittyä Suomen Endokrinologiyhdistyksen jäseneksi. Lisäksi hakemuksessa tulee ilmoittaa yhteystiedot (postiosoite ja mielellään myös sähköpostiosoite). Muita tietoja voi mukaan liittää haluamassaan määrin, esim. mahdollinen tutkimusaihe.

Hakemus postitetaan yhdistyksen sihteerille:

 

Suomen Endokrinologiyhdistyksen sihteeri

Reeta Rintamäki

Kuopion yliopistollinen sairaala

Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen yksikkö, 3103

PL 100, 70290 KYS

 

Reeta.Rintamaki@kuh.fi

 

Tietosuojaseloste