Finlands Endokrinologförening rf

Finlands Endokrinologförening grundades 1947. Till föreningen hör kliniker, forskare, sjukskötare samt studerande. Bland klinikerna är alla specialiteter som sköter endokrina sjukdomar representerade, dvs vuxen- och barnendokrinologer, inremedicinare, kirurger, gynekologer, laboratorieläkare, patolologer samt läkare som arbetar med avbildning av endokrina sjukdomar. Finlands Endokrinologförening hade 485 medlemmar i början av år 2023. Föreningens styrelse består av tolv medlemmar. Föreningen arrangerar två årliga vetenskapliga möten; Endodagarna (2 1/2 dagar) på senhösten samt ett endags vetenskapligt symposium i samband med årsmötet, som hålls på våren. Finlands Endokrinologförening är medlem i Europeiska Endokrinologsällskapet (European Society of Endocrinology).


Endodagarnas program och anmälning (på finska)

Årsmötets program och anmälning (på finska)

Bli medlem

Kontakta sekreteraren


Styrelsen 2023-2024

Ordförande: Niina Matikainen

Vice ordförande: Reeta Rintamäki

Sekreterare: Päivi Hämäläinen

Kassör: Otto Knutar

Ansvarsperson för specialkompetens i diabetesvård: Heidi Immonen

Webmaster: Milla Rosengård-Bärlund 

Andra medlemmar: Tanja Kuiri-Hänninen, Tiina Laine, Heikki Tokola, Varpu Jokimaa, Ville Paakinaho ja Irmeli Jansson.