Tällä lomakkeella voit ottaa yhteyttä Suomen endokrinologiyhdistyksen sihteeriin.

You can contact the secretary of SEY through this form.

Huomioithan, että emme ota kantaa yksittäisiin potilasasioihin. Kiitos!

Please note, that we do not provide medical consultations. Thank you!

Palaute / Feedback

Jos haluat liittyä Suomen Endokrinologiyhdistykseen, käytä tätä lomaketta.
Apply for membership of SEY using this form.