Haavanhoidon erityispätevyys

Haavanhoidon erityispätevyyden suorittaminen edellyttää erikoislääkärin tutkintoa/oikeuksia joltain soveltuvalta erikoisalalta, joita ovat esimerkiksi yleislääketiede, geriatria, ihotaudit ja allergologia, sisätaudit, endokrinologia, infektiosairaudet, yleiskirurgia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia ja verisuonikirurgia. Erityispätevyyttä ei ole kuitenkaan sidottu näihin erikoisaloihin, ja myös jokin muu erikoisala käy erityispätevyyden pohjaksi, jos koulutettava työssään hoitaa haavaa sairastavia potilaita. Haavanhoidon erityispätevyysvaatimuksiin sisältyy käytännön palvelun lisäksi teoreettinen koulutus, sekä potilastapausselostusten laatiminen.

Erityispätevyystoimikunta hyväksyy suoritetun koulutuksen ja tekee esityksen erityispätevyyden myöntämisestä Lääkäriliitolle.

Tarkemmat tiedot erityispätevyyden myöntämisperusteista löytyy Lääkäriliiton sivuilta.