Käytännön Endokrinologin tunnustuspalkinto

Suomen Endokrinologiyhdistys jakaa erityisen ansioituneelle jäsenelleen Käytännön endokrinologin tunnustuspalkinnon. Palkinnon saajalta edellytetään, että hän on sekä potilaiden, että kollegojen arvostama käytännön lääkäri, jonka työtä leimaavat korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys. Eduksi luetaan se, että palkinnon saaja on käytännön työssään ollut uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjä tai soveltaja tai henkilö, joka on tuonut työllään endokrinologiaan liittyviä asioita positiivisesti tunnetuksi. Tieteelliset ansiot eivät ole etusijalla.


Vuoden 2023 Käytännön endokrinologin palkinto

Ehdotuksen vuoden 2023 palkinnon saajasta tekee vähintään kaksi Suomen Endokrinologiyhdistyksen jäsentä. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum vitae sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla häntä ehdotetaan palkinnon saajaksi. Hallitus ei huomioi aiempina vuosina tehtyjä esityksiä, eli samaa arvostettua kollegaa voi myös esittää uudelleen, jos palkinto ei vielä ole sattunut hänen kohdalleen. Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus. Ehdotukset palkinnon saajasta tulee lähettää sähköisessä muodossa 29.9.2023 mennessä sihteeri Päivi Hämäläiselle (paivi.o.hamalainen@pirha.fi). Lisätietoja palkinnosta antavat puheenjohtaja Niina Matikainen (niina.matikainen@hus.fi) ja sihteeri Päivi Hämäläinen (paivi.o.hamalainen@pirha.fi).


Käytännön endokrinologin tunnustuspalkinto jaettiin ensimmäisen kerran Endopäivillä 2005. Palkinnon ovat saaneet seuraavat kollegat:

2005 Leena Ryysy

2007 Juha Saltevo

2009 Pirkko Nyländen

2011 Eeva Korpi-Hyövälti

2013 Kirsti Näntö-Salonen

2015 Päivi Kekäläinen

2017 Leena Norvio

2019 Leena Juurinen

2021 Tuula Pekkarinen