Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-pris i Endokrinologi

Minervasäätiön Bror-Axel Lamberg-palkinto endokrinologian alalla  2021

Minervasäätiö on jakanut 2017 lähtien 10.000 euron endokrinologian alan palkinnon, joka luovutetaan Endopäivillä joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään ansiokkaalle suomalaiselle tai pohjoismaalaiselle endokrinologian alan tutkijalle. Palkinnon saajan ei tarvitse olla työelämässä. Suomen Endokrinologiyhdistyksen hallitus nimeää kolme ehdokasta, joista Minervasäätiön edustajat valitsevat palkinnon saajan. Ehdotukset palkinnon saajasta tulee lähettää sähköisessä muodossa 31.5.2021 mennessä sihteeri Milla Rosengård-Bärlundille (sähköposti: sihteeri @ endo.fi). Lisätietoja palkinnosta antaa puheenjohtaja Saara Metso (sähköposti: puheenjohtaja @ endo.fi).

Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-pris i Endokrinologi 2021

Minervastiftelsen har sedan 2017 delat ut Bror-Axel Lamberg-priset i Endokrinologi på 10 000 euro. Priset överräcks på Endodagarna vartannat år. Priset ges till en förtjänstfull finsk eller nordisk forskare inom endokrinologi. Mottagaren av priset behöver inte vara i arbetslivet. Styrelsen för Finska endokrinologföreningen nominerar tre kandidater, från vilka representanterna för Minervastiftelsen väljer vinnaren. Förslag till prismottagare skickas elektroniskt senast den 31 maj 2021 till sekreterare Milla Rosengård-Bärlund (email: sihteeri @ endo.fi. För mer information om priset, kontakta ordförande Saara Metso (email: puheenjohtaja @ endo.fi).

Minerva Foundation’s Bror-Axel Lamberg Prize in Endocrinology 2021

Minerva Foundation’s Bror-Axel Lamberg Prize in Endocrinology is a 10 000 EUR prize awarded every second year in the Annual Meeting of the Finnish Endocrine Society to a distinguished Finnish or Nordic scientist in the field of Endocrinology. The Finnish Endocrine Society nominates three candidates for the prize from whom the Minerva Foundation selects the winner. Nominations should be submitted by 31 May 2021 to secretary Milla Rosengård-Bärlund (email: sihteeri @ endo.fi). Please contact Saara Metso, chairman (email: puheenjohtaja @ endo.fi), for further information.

http://minervafoundation.fi

Palkinnon ovat saaneet aiemmin:

2017 Jorma Toppari

2019 Ulla Feldt-Rasmussen

2021 Olle Kämpe