Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-pris i Endokrinologi


Minervastiftelsen delar från och med 2017 ut ett pris inom endokrinologi på 10.000 euro. Priset överräcks på Endodagarna i Helsingfors vartannat år. Priset beviljas en framgångsrik finsk eller nordisk forskare inom endokrinologi. Pristagaren måste inte vara aktiv i arbetslivet. Styrelsen för Finlands Endokrinologförening nominerar tre kandidater, av vilka Minervastiftelsens representanter väljer pristagaren.

Minerva stiftelsens/Minerva-säätiö jakaa 2017 lähtien 10.000 euron endokrinologian alan palkinnon, joka luovutetaan Endopäivillä joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään ansiokkaalle suomalaiselle tai pohjoismaalaiselle endokrinologian alan tutkijalle, kuitenkin niin, että ensimmäinen palkinto jaetaan suomalaiselle tutkijalle. Palkinnon saajan ei tarvitse olla työelämässä. Suomen Endokrinologiyhdistyksen hallitus nimeää kolme ehdokasta, josta Minerva-Säätiön edustajat valitsevat palkinnon saajan.

http://minervafoundation.fi

Palkinnon ovat saaneet aiemmin:

2017 Jorma Toppari

2019 Ulla Feldt-Rasmussen