Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-pris i Endokrinologi

Minerva stiftelsens/Minerva-säätiö jakaa 2017 lähtien 10.000 euron endokrinologian alan palkinnon, joka luovutetaan Endopäivillä joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään ansiokkaalle suomalaiselle tai pohjoismaalaiselle endokrinologian alan tutkijalle, kuitenkin niin, että ensimmäinen palkinto jaetaan suomalaiselle tutkijalle. Palkinnon saajan ei tarvitse olla työelämässä. Suomen Endokrinologiyhdistyksen hallitus nimeää kolme ehdokasta, josta Minerva-Säätiön edustajat valitsevat palkinnon saajan.

http://minervafoundation.fi

Palkinnon ovat saaneet aiemmin:

2017 Jorma Toppari