Diabeteksen hoidon erityispätevyys

Diabeteksen hoidon erityispätevyys voidaan myöntää sisätautien, endokrinologian, lastentautien, yleislääketieteen tai muun alan erikoislääkärille, joka täyttää kelpoisuusvaatimukset. Oikeutta diabeteksen hoidon erityispätevyyteen haetaan Suomen Lääkäriliitolta ja pätevyyden myöntää liiton koulutuspäällikkö. Hakemus toimitetaan ensin Suomen Endokrinologiyhdistyksen sihteerille. Suomen Endokrinologiyhdistyksen johtokunnan nimeämät asiantuntijat antavat lausunnon kunkin hakijan kelpoisuudesta. Diabeteksen hoidon erityispätevyyttä koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Suomen Endokrinologiyhdistyksen erityispätevyysvastuuhenkilöön Heidi Immoseen.

Tarkemmat tiedot erityispätevyyden myöntämisperusteista löytyy Lääkäriliiton sivuilta.