Suomen Endokrinologiyhdistys r.y.

Yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia, palkitsee ja tukee tieteellisessä ja kliinisessä työssä ansioituneita suomalaisia endokrinologeja, sekä osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen toimintaan. Huhtikuussa 2019 jäseniä oli 522.


 

e-Endopäivät 2020 - 73rd Annual Meeting of the Finnish Endocrine Society

29-30.10.2020 

 

Endopäivät 2020 ohjelma

Abstraktiohje

Endopäivien ilmoittautuminen (tietosuojaseloste)

Presymposiumin ilmoittautuminen (vain lääkäreille)

Presymposium ohjelma

Endopäivät tullaan tänä vuonna järjestämään etäkokouksena pandemiatilanteen vuoksi. Aikataulut ja kokouksen kulku noudattavat perinteistä kaavaa. Etäkokoustekniikan avulla luentojen jälkeen on mahdollisuus kysymyksille. Erikoistumispisteitä koulutusohjelmiin on haettu. Osallistuminen on tänä vuonna maksuton kaikille. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.10.2020. Osallistujille lähetetään ti 27.10 sähköpostitse linkki, josta pääsee tapahtumasivustolle. e-Endopäivien tallenteet ovat osallistujien katsottavissa 3kk ajan henkilökohtaisen linkin kautta.

Osa potilastapauksista valitaan esitettäväksi omassa etäsessiossaan joko etukäteen tallennettuna 6-7 minuutin mittaisena esityksenä tai reaaliaikaisesti esitettynä. Esityskielenä on suomi. Tieteellisistä abstrakteista (perustutkimus ja kliininen tutkimus) osa valitaan esitettäväksi suullisesti englanninkielisissä tieteellisissä etäsessioissa. Loput potilastapaus- ja tieteelliset abstraktit esitetään postereina erillisessä e-posterihuoneessa. Abstraktit ladataan ilmoittautumisjärjestelmään joko ilmoittautumisen yhteydessä tai jälkikäteen, kuitenkin 30.9.2020 mennessä.

Abstract submission dead line for e-Endodays is on the 30.9.2020. Please prepare your abstract according to the instructions, fill in the online registration form, and upload your abstract to the registration system. Some of the research abstracts will be selected for short oral presentations that will be included in the virtual scientific sessions. The rest of the abstract will be presented as posters in a virtual poster room.

Erikoislääkärikoulutukseen haettavat tuntimäärät 

Endokrinologia 13
Gastroenterologinen kirurgia 5
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 13
Kliininen kemia 13
Lastentaudit 13
Naistentaudit ja synnytykset 13
Neurokirurgia 13
Patologia 13
Sisätaudit / eriytyvä koulutus 10
Sisätaudit / runkokoulutus 10
Syöpätaudit 13
Yleiskirurgia 13
Yleislääketiede 13

 


 

 

Suomen Endokrinologiyhdistyksen tiedote COVID-19-virukseen liittyen

 

Endokrinologisista sairauksista etenkin diabetes ja lisämunuaiskuoren vajaatoiminta (Addisonin tauti, aivolisäkkeen vajaatoiminta tai kortisonihoidon aiheuttama lisämunuaislama) aiheuttavat riskin akuutin sairastumisen yhteydessä. Diabetesta sairastavalla insuliinin tarve ja lisämunuaisten vajaatoimintaa sairastavalla kortisonin tarve kasvaa kuumetaudin yhteydessä, ja tilanteeseen nähden liian pieneksi jäävä annos voi aiheuttaa yleistilan laskun ja vaaratilanteen. Tähän mennessä kertyneiden tietojen perusteella valtaosalle potilaista COVID-19-virus aiheuttaa suhteellisen lievän sairauden, joka ei aiheuta hengenvaaraa potilaille, joiden perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa. Sairaalaan tulee  kuitenkin hakeutua, jos hyvästä kotihoidosta huolimatta yleistila huononee, esiintyy oksentelua tai hengenahdistusta.

Epidemia kiihtyessä saatetaan joutua siirtämään perussairauksien kontrollikäyntejä ja hoidonohjauspalvelut voivat ruuhkautua. Siksi kannattaa varmistaa, että kotona on riittävästi perussairauden lääkkeitä sekä kipu- ja kuumelääkettä, reseptit ovat uusittuna ja kuumetaudin aikaiset perustaudin kotihoito-ohjeet ovat hyvässä muistissa.

Hydrocortison-korvaushoitoa saavat potilaat voivat kerrata akuutin sairauden kotihoito-ohjeet  sivulta

https://www.endo.fi/tietoa-endokrinologisista-sairau/potilasohjeet/addisonin-tauti/

kohdasta ”Addisonin kriisin ehkäisy”. Sama ohje pätee aivolisäkkeen vajaatoiminnan vuoksi Hydroocortison-korvaushoitoa tarvitseville potilaille.

Insuliinihoitoista diabetesta sairastavat potilaat voivat kerrata  akuutin sairauden kotihoito-ohjeet Diabetestalon sivulta

https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/omahoito/omahoito-vaihtelevissa-tilanteissa/kuumetauti

Terveyskylästä löytyy kotihoito-ohjeita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin moniin muihin sairauksiin liittyen

https://www.terveyskyla.fi/infektiotalo/epidemiat/koronavirus-(covid-2019)/usein-kysytty%C3%A4-koronaviruksesta

 

THL ylläpitää listaa sairauksista, jotka altistavat vakavalle covid-19 taudille, joka voi johtaa happilisän tai tehohoidon tarpeeseen. Endokrinologisista sairauksista riskiryhmään kuuluvaksi on listattu diabetes, johon liittyy elinvaurioita. Riskiryhmien suojaamisessa noudatetaan THL:n ja maan hallituksen ohjeita.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Keskeistä virykselta suojautumisessa on hyvä käsihygienia ja sosiaalisten kontaktien minimoiminen. Matkustamista tulee välttää. 

Koska virukselta suojautumista varten ei pääsääntöisesti kirjoiteta sairauslomaa riskiryhmille, terveydenhuoltoa ei tule kuormittaa suojautumista varten tehdyillä sairauslomapyynnöillä, jotta terveydenhuollon voimavarat voidaan keskittää sairastuneiden turvallisen kotihoidon tukemiseen tai sairaalahoitoon. Riskiryhmien suojaamisessa noudatetaan THL:n ohjeita ja suojaustoimista neuvotellaan ensisijaisesti oman työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Euroopan Endokrinologiyhdistys päivittää myös endokrinologisten sairauksien ohjeita Covid 19-pandemiaan liittyen. Niitä voi seurata osoitteessa:

https://www.endocrinology.org/news/item/14050/Coronavirus-advice-statement-for-patients-with-adrenal%2fpituitary-insufficiency