Suomen Endokrinologiyhdistys r.y.

Yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia, palkitsee ja tukee tieteellisessä ja kliinisessä työssä ansioituneita suomalaisia endokrinologeja, sekä osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen toimintaan. Marraskuussa 2020 jäseniä oli 492.

 

Suomen Endokrinologiyhdistyksen tiedote COVID-19-virukseen liittyen

 

Endokrinologisista sairauksista etenkin diabetes ja lisämunuaiskuoren vajaatoiminta (Addisonin tauti, aivolisäkkeen vajaatoiminta tai kortisonihoidon aiheuttama lisämunuaislama) aiheuttavat riskin akuutin sairastumisen yhteydessä. Diabetesta sairastavalla insuliinin tarve ja lisämunuaisten vajaatoimintaa sairastavalla kortisonin tarve kasvaa kuumetaudin yhteydessä, ja tilanteeseen nähden liian pieneksi jäävä annos voi aiheuttaa yleistilan laskun ja vaaratilanteen. Tähän mennessä kertyneiden tietojen perusteella valtaosalle potilaista COVID-19-virus aiheuttaa suhteellisen lievän sairauden, joka ei aiheuta hengenvaaraa potilaille, joiden perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa. Sairaalaan tulee  kuitenkin hakeutua, jos hyvästä kotihoidosta huolimatta yleistila huononee, esiintyy oksentelua tai hengenahdistusta.

Epidemia kiihtyessä saatetaan joutua siirtämään perussairauksien kontrollikäyntejä ja hoidonohjauspalvelut voivat ruuhkautua. Siksi kannattaa varmistaa, että kotona on riittävästi perussairauden lääkkeitä sekä kipu- ja kuumelääkettä, reseptit ovat uusittuna ja kuumetaudin aikaiset perustaudin kotihoito-ohjeet ovat hyvässä muistissa.

Hydrocortison-korvaushoitoa saavat potilaat voivat kerrata akuutin sairauden kotihoito-ohjeet  sivulta

https://www.endo.fi/tietoa-endokrinologisista-sairau/potilasohjeet/addisonin-tauti/

kohdasta ”Addisonin kriisin ehkäisy”. Sama ohje pätee aivolisäkkeen vajaatoiminnan vuoksi Hydroocortison-korvaushoitoa tarvitseville potilaille.

Insuliinihoitoista diabetesta sairastavat potilaat voivat kerrata  akuutin sairauden kotihoito-ohjeet Diabetestalon sivulta

https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/omahoito/omahoito-vaihtelevissa-tilanteissa/kuumetauti

Terveyskylästä löytyy kotihoito-ohjeita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin moniin muihin sairauksiin liittyen

https://www.terveyskyla.fi/infektiotalo/epidemiat/koronavirus-(covid-2019)/usein-kysytty%C3%A4-koronaviruksesta

 

THL ylläpitää listaa sairauksista, jotka altistavat vakavalle covid-19 taudille, joka voi johtaa happilisän tai tehohoidon tarpeeseen. Endokrinologisista sairauksista riskiryhmään kuuluvaksi on listattu diabetes, johon liittyy elinvaurioita. Riskiryhmien suojaamisessa noudatetaan THL:n ja maan hallituksen ohjeita.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Keskeistä virykselta suojautumisessa on hyvä käsihygienia ja sosiaalisten kontaktien minimoiminen. Matkustamista tulee välttää. 

Koska virukselta suojautumista varten ei pääsääntöisesti kirjoiteta sairauslomaa riskiryhmille, terveydenhuoltoa ei tule kuormittaa suojautumista varten tehdyillä sairauslomapyynnöillä, jotta terveydenhuollon voimavarat voidaan keskittää sairastuneiden turvallisen kotihoidon tukemiseen tai sairaalahoitoon. Riskiryhmien suojaamisessa noudatetaan THL:n ohjeita ja suojaustoimista neuvotellaan ensisijaisesti oman työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Euroopan Endokrinologiyhdistys päivittää myös endokrinologisten sairauksien ohjeita Covid 19-pandemiaan liittyen. Niitä voi seurata osoitteessa:

https://www.endocrinology.org/news/item/14050/Coronavirus-advice-statement-for-patients-with-adrenal%2fpituitary-insufficiency