Addison-hätäkortit

Addison-hätäkortteja saatavilla. Kortteja voi tilata hoitoyksikköön potilaille jaettavaksi suomen/englannin- tai ruotsin/englanninkielisinä osoitteesta: 

anne-mari.heikkinen@pshyvinvointialue.fi       
Kortin antaa potilaalle hoitava lääkäri, jolloin samalla voidaan keskustella poikkeustilanteiden hoidosta.

Hypoparatyreoosin hätätilakortit

Lisäkilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalle on tehty Euroopan endokrinologiyhdistyksen toimesta lompakossa säilytettävä hätätilakortti, joka kerrotaan ensihoidon ja ensiavun henkilöstölle, että potilas sairastaan lisäkilpirauhasen vajaatoimintaa ja että sairaalahoitoa vaativissa tilanteissa tulisi tarkastaa kalsiumpitoisuus ja munuaisten toiminta sekä aloittaa välittömästi hoitotoimet, mikäli kalsium on liian matala tai korkea. Sairaalahoitoa vaatii tyypillisesti tilanne, jossa ionisoitu kalsium on alle 1,0 mmol/l ja potilaalla on matalasta kalsiumista johtuvia oireita. Tilannetta hoidetaan lisäämällä alfakalsidolin ja suun kautta annosteltavan kalsiumin annosta sekä aloittamalla suonen sisäinen kalsiuminfuusio. Liian korkea kalsiumtaso vaatii tyypillisesti sairaalahoitoa, jos kokonaiskalsium on yli 3,5 mmol/l tai ionisoitu kalsium yli 1,75mmol/l. Liian korkea kalsiumtaso hoidetaan tauottamalla alfakalsidoli- ja kalsiumvalmisteet sekä nesteyttämällä potilasta.

Erikoissairaanhoidossa endokrinologit voivat jakaa pysyvästi alfakalsidolilääkitystä ja kalsiumkorvausta tarvitseville lisäkilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville potilaille hätätilakortteja (kortista kuva ohessa). Kortteja on tällä hetkellä saatavissa lisäkilpirauhasleikkauksia tekevissä erikoissairaanhoidon yksiköissä. Mikäli potilas hoitovastuu on siirtynyt perusterveydenhuoltoon ja alfakalsidolin annostarpeessa on esiintynyt vaihtelua, voi omalääkäri pyytää potilaalle kortin erikoissairaanhoidosta.

Kortteja voi tilata osoitteesta Anne-Mari.Heikkinen@pshyvinvointialue.fi