Diabeteslaaturekisterin kansallinen vertaiskehittämispäivä

Diabeteslaaturekisterin kansallinen vertaiskehittämispäivä pidetään 24.5.2023 klo 9.00─16.00

 Kohderyhmä

  • Diabeteksen hoidon ammattilaiset
  • Diabeteksen hoidon kehittämisestä kiinnostuneet perusterveydenhuollon lääkärit ja hoitajat
  • Käypä hoito suositusten, erikoisalayhdistysten, hoitajayhdistysten, potilasyhdistysten ja muiden sidosryhmien edustajat
  • Perusterveydenhuollon yksiköiden ylilääkärit
  • Hyvinvointialueiden päättäjät ja kehittäjät
  • Muut asiasta kiinnostuneet

Ohjelma

Tilaisuudessa esitellään THL:n diabeteslaaturekisterin toimintaa ja sisältöä sekä tarjotaan käytännön esimerkkejä laaturekisteritiedon hyödyntämisestä diabeteksen hoidon laadun kehittämisessä.

Diabeteslaaturekisteriä kehitetään THL:ssa osana Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit –toimintaa. THL:n kansalliset laaturekisterit parantavat hoidon laatua, vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta.

Lopullisen ohjelman julkaisemme maaliskuussa THL:n tapahtumakalenterissa.


Ilmoittautuminen

Osallistua voi joko paikan päällä THL:n Helsingin toimitilassa (Mannerheimintie 166) tai etäyhteydellä. Paikan päälle mahtuu rajallinen määrä osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä.


Tilaisuuteen voi jo ilmoittautua täällä. Ilmoittautuminen päättyy 2.5.2023.

Ilmoittautuneille lähetetään linkki diabetesrekisterin päivitettyihin raportteihin toukokuun alussa. Oman organisaation tulosten läpikäyntiin kannattaa varata aikaa ennen tilaisuutta.

Kutsua saa jakaa diabeteksen hoidon laadun kehittämisestä kiinnostuneille.


Lisätiedot

Lisätietoa THL:n laaturekistereistä

Linkki (9.5.2022 päivitettyihin) diabetesrekisterin tuloksiin.


Tapahtumasta haetaan hyväksyttäväksi 6 h erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi koulutukseksi seuraaville erikoisaloille: sisätaudit, endokrinologia, nefrologia, kardiologia, yleislääketiede ja terveydenhuolto. Lisäksi koulutus soveltuu diabeteksen hoidon ja terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyksien teoreettiseksi koulutukseksi.


Tervetuloa!

THL diabeteslaaturekisterin työryhmän puolesta,

Anniina Pylsy
Erikoissuunnittelija

p. 029 524 7316

Laaturekisterit
Aineistot ja analytiikka -yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

thl.fi/laaturekisterit