Sosiaali- ja terveysministeriö uudisti ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa

11.10.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa. Edellinen ohje oli vuodelta 2002. Uusittu ohje perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) jodisuosituksiin. https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveysministerio-uudisti-ohjeen-laakejodin-kaytosta-sateilyvaaratilanteessa