Suomen Kilpirauhasliitto ry:n tutkimusapurahan hakeminen

28.2.2021

Suomen Kilpirauhasliitto ry (myöhemmin liitto) myöntää tutkimusapurahoja kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauksiin liittyvään lääketieteelliseen, sosiaaliseen, psykologiseen tai psykososiaaliseen tutkimustyöhön.

Apurahoja voidaan myöntää kilpirauhas- tai lisäkilpirauhasairauksiin liittyviin väitöskirja- ja muihin tieteellisiin tutkimuksiin, tutkimusten julkaisukuluihin tai tutkimuksesta johtaviin tieteellisiin artikkeleihin ja abstrakteihin, jotka julkaistaan tiedeyhteisöjen arvostamissa suomalaisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, kokouksissa tai konferensseissa.  Apurahoja voidaan myöntää myös tutkimuksiin, joiden aiheena ovat muut sairaudet, joiden yhteyttä kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauksiin selvitetään. Apuraha voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle tai tutkimusryhmälle. Apurahan suuruus on 500–2 500 euroa. 

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan liiton hallitukselle sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)kilpirauhasliitto.fi

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • Hakijan henkilötiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tilinumero
 • Mikäli kyseessä on tutkimusryhmä, muiden ryhmän jäsenten nimet (hakemuksen allekirjoittaa ryhmän vastuuhenkilö)
 • Hakijan aiemmat tieteelliset ansiot
 • Tutkimussuunnitelma ja tutkimushankeen kokonaiskustannusarvio
 • Haettavan apurahan määrä euroina
 • Tutkimuksen aikataulutus ja ajanjakso, jolloin apuraha käytetään

Apurahahakemuksen voi jättää liiton hallitukselle ilman rajattua hakuaikaa ns. jatkuvana hakuna. Hallitus pidättää itsellään oikeuden vähintään yhden (1) kuukauden käsittelyaikaan ennen päätöstä, tarvittaessa pidempään, mikäli hakemus edellyttää tarkennuksia tai lisätietoja hakijalta. 

Apurahan hakija sitoutuu hakemuksen allekirjoituksellaan:

 • Noudattamaan verotuksia koskevia säädöksiä, joista saa tietoa verohallinnolta
 • Vastaamaan työnantajavelvoitteista, jos hän käyttää apurahaa työvoiman palkkaamiseen
 • Selvittämään vakuuttamisvelvollisuutensa ja noudattamaan niitä
 • Antamaan liiton hallitukselle anotun ajanjakson päätyttyä selvityksen apurahan käytöstä
 • Toimittamaan liiton hallitukselle tutkimusraportin ja antamaan liitolle oikeudet tutkimusraportin julkaisemiseen
 • Palauttamaan apurahan, jos sitä ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen hakemuksessa ilmoitetun ajan kuluessa, mikäli liiton hallitus päättä takaisinperinnästä
 • Suostumaan siihen, että apurahan saajien nimet julkaistaan liiton www-sivuilla ja jäsenlehdessä

Kilpirauhasliitto toivoo, että tutkimusraportissa tai tutkimuksesta laadittavassa tieteellisessä julkaisussa mainitaan sen tekemiseen saatu apuraha. 

 

Helsingissä 26.11.2020

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Hallitus